Home > Cases > Government & Non-profit organizations > Partners voor Jeugd | Nieuwe visuele identiteit
Partners voor Jeugd

Een nieuwe visuele identiteit

Partners voor Jeugd is een overkoepelend samenwerkingsverband van organisaties die actief zijn op het gebied van (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering en omvat vijf werkmaatschappijen. Sinds 2017 wordt intensief samengewerkt met als gezamenlijk doel om kwetsbare jeugdigen te beschermen en hun ouders te ondersteunen.

You have a marketing challengeIf we meet up, it is certain to turn into something great.

Search result

De vraag

Verbinding tussen verschillende werkmaatschappijen

De samenwerking tussen de verschillende werkmaatschappijen heeft de afgelopen tijd meer vorm gekregen. Effectgroep* is gevraagd om de organisatie te adviseren bij het opzetten van de merkarchitectuur, de ontwikkeling van een nieuwe visuele identiteit die deze samenwerking versterkt en de interne- en externe introductie.

De uitwerking

In gesprek

We zijn gestart met een analyseronde waarbij sessies plaatsvonden met medewerkers vanuit alle werkmaatschappijen. Hierin zijn we op zoek gegaan naar wat hen uniek maakt, maar ook hoe zij zich verbonden voelen met de andere onderdelen van Partners voor Jeugd. Dit vormde de basis voor de nieuwe merkarchitectuur.

Eenheid in verscheidenheid

Vanuit hier zijn we aan de slag gegaan met de ontwikkeling van de visuele identiteit, waarbij het uitgangspunt ‘eenheid in verscheidenheid’ is. Alle werkmaatschappijen gebruiken voortaan hetzelfde beeldmerk, maar behouden hun eigen naam en krijgen een eigen kleurstelling die het unieke karakter van de individuele werkmaatschappijen onderstreept. Het nieuwe beeldmerk drukt op een treffende wijze uit waar de professionals binnen Partners voor Jeugd dagelijks mee bezig zijn: op een liefdevolle wijze kwetsbare jongeren (en hun ouders) beschermen en hen verder helpen.

De nieuwe visuele identiteit is vervolgens uitgewerkt in een groot scala van huisstijldragers, zowel voor offline als online gebruik. Ook hierin is de look & feel voor elke werkmaatschappij gelijk getrokken, waarbij beeld, copy en kleurgebruik specifiek het eigen karakter van elke werkmaatschappij benadrukt.

“De wens om het overkoepelende merk stevig en helder in de markt te zetten, de eenheid tussen de labels te versterken en de huisstijl aan te pakken resulteerde in een totale rebranding. Effectgroep* heeft ons hierbij uitstekend begeleid door op zoek te gaan naar de gezamenlijke identiteit en hiervan vervolgens een visuele vertaling te maken.”

Bas de KoningHoofd Communicatie Partners voor Jeugd
Uitrol

Strakke introductie

In 5 maanden tijd werd de nieuwe huisstijl en lijn aan logo’s vertaald naar ruim 250 uitingen. Om ervoor te zorgen dat deze nieuwe visuele identiteit, in combinatie met de nieuwe strategische koers, goed ontvangen wordt de 352 gemeenten, ruim 14.000 cliënten, 1.200 pleegouders, 1.700 medewerkers en een flink bestand aan ketenpartners en leveranciers is er een introductiecampagne gestart. Deze richtte zich zowel op interne als externe doelgroepen en bestond uit o.a. persberichten, mailings, merkboekje, social posts, posters en animaties. Waarbij in fases afscheid wordt genomen van het oude, vertrouwde en het nieuwe wordt geïntroduceerd.

Resultaat

Positieve reacties

De uitrol is de kers op de taart naar een intensief traject. Alle betrokkenen, inclusief de Raad van Bestuur, zijn positief over de nieuwe visuele identiteit. Het sluit aan bij de strategie en de waarden van de organisatie. Ook de eerste reacties vanuit medewerkers en cliënten zijn uitermate enthousiast. Partners voor Jeugd is op deze manier klaar voor de toekomst, waarin zij maximaal kunnen inzetten op hun missie: Geef jeugd een jeugd.

effectmakers

Team

Deze effectmakers zorgden er samen met het team van Partners voor Jeugd voor dat het niet alleen een succesvol project was, maar dat het ook soepel en prettig verliep.

Peter van Leeuwen Senior Communications Advisor
Marlous van de Wiel Communicatie­adviseur
Anouk Dijkstra Graphic Designer
Ronald van Spanjen Graphic Designer
Amy van de Weem Creative Producer
Marlous - senior communicatie adviseur - effectgroep

Aan de slag met je visuele identiteit?

Neem dan contact op met Marlous. Zij helpt je graag verder.

Let's meet!